http://portalpodnikatelum.cz/data/uvod13.jpg Ulehčují dětem z dětských domovů vstup na pracovní trh

Ulehčují dětem z dětských domovů vstup na pracovní trh

Pražská nezisková organizace Nadání a dovednosti o.p.s. pomáhá svým projektem Roz(h)led mladým lidem z dětských domovů a pěstounské péče zorientovat se v problematice volby povolání a nasměrovat jejich kroky tak, aby v dospělosti měli šanci uplatnit se a uspět.

 

Program je koncipován do tří částí a trvá přibližně tři měsíce. Jeho páteří je kariérové poradenství. Po prvním důkladném zmapování zájmů, vloh, dovedností a silných, ale i slabých stránek zúčastněného jsou ve spolupráci s kariérní poradkyní vytipována vhodná budoucí povolání účastníka.

 

Projekt je zahájen úvodním seminářem, jehož cílem je projekt představit, a účastníky motivovat. „To, jaký dopad bude celý projekt na konkrétního účastníka mít, je ovlivněno zejména dobrovolností účasti a využitím příležitostí, které projekt nabízí. V pilotním kole jsme se například setkali s tím, že dětský domov přihlásil do projektu své svěřence, aniž by se jich zeptal, zda o to vůbec mají zájem. Jistě si sami dokážete představit, jak efektivní je práce s otráveným teenagerem. Proto věnujeme úvodní seminář představení projektu a nás samotných. Je pak na každém, jestli se rozhodne do projektu vstoupit nebo ne“, vysvětluje ředitelka Nadání a dovednosti o.p.s. Linda Hurdová. 

 

Následující část se skládá z exkurzí ve firmách, stínování konkrétních pozic, workshopů a seminářů. Jedním z nich je i workshop „Nakopni svou kariéru“, který mladým lidem pomůže sestavit si vlastní CV, naučí je psát motivační dopis, obsahuje praktické informace o vývoji trhu práce, formách zaměstnání, způsobech hledání práce a také praktickou přípravu na přijímací řízení.

 

Jednotlivá kola projektu Roz(h)led podporují různé společnosti, jako například společnost Samsung Electronics Czech and Slovak s. r. o., která již zafinancovala 3 kola projektu nebo společnost O2 Czech Republic a. s., jejíž personalisté poskytují účastníkům seminář týkající se pracovního pohovoru. Mnoho dalších firem pak poskytuje účastníkům exkurze či individuální stínování.

 

Závěrečné setkání přináší prostor pro prodiskutování postřehů a dojmů ze stínování i rady a doporučení dalších kroků po skončení projektu.

 

Nově od ledna startují také projekt Roadshow s Veronikou – Mise naděje pro děti z dětských domovů, kdy sama Veronika Kašáková, finalistka České Miss 2014 a autorka knihy Zpověď – z děcáku až na přehlídková mola, bude s dětmi diskutovat o životě za branami dětských domovů. Navštíví tak během 3 let všech více než 140 dětských domovů po celé republice. Zároveň bude probíhat celorepublikový kvalitativní i kvantitativní průzkum v dětských domovech.

 

Pokud Vás zaujala činnost této neziskové organizace, můžete je sledovat na jejich webových či facebookových stránkách, případně je můžete kontaktovat na info@nadaniadovednosti.cz

Autor

Stefan Kuzmiak

Stefan Kuzmiak

Obchodník, podnikatel a gentleman.